arrow_drop_up arrow_drop_down

Mijn 3 pijlers

Transactionele Analyse

Een stroming in de Humanistische psychologie die gelooft in de goedheid van de mens en in het vermogen om zich te ontwikkelen. Een kernbegrip is autonomie. In het hier en nu richting kunnen geven aan je leven zonder te worden belemmerd door ervaringen van vroeger.

Teamcoaching

Een effectieve manier voor team-ontwikkeling is kijken naar de grenzen tussen de omgeving, lidmaatschap (rollen) en leiderschap. Hiermee wordt de structuur, cultuur en dynamiek binnen teams zichtbaar. Onbewuste verwachtingen, belevingen en gedrag komen bloot te liggen, kunnen worden opgepakt en getransformeerd.

De KeuzeKnikker™

Een door mij ontwikkeld 3-D instrument om keuzeprocessen te doorgronden.

Ondersteunt je speels om een volledig beeld te krijgen van waar jij staat, waar en hoe je verbinding zoekt met anderen. Hoe autonoom kan ik zijn? 

Hoe afhankelijk ben ik? Als ik kies, word ik dan ook eerder gekozen?

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) heeft een lange traditie om complexe psychologie zo te vereenvoudigen dat zij haar diepgang behoudt en toch voor iedereen makkelijk te begrijpen is. Dit doet zij door alledaags taalgebruik en veel gebruik van heldere modellen. Dit spreekt mij erg aan.

Teamcoaching

Structuur en dynamiek in groepen doorzien en dit kunnen transformeren is nodig om tot resultaat te kunnen komen. Mijn sessies zijn er op gericht teamleden hun eigen proces zodanig te laten managen dat zij het teamproces hiermee ondersteunen. Er ontstaat gedeeld eigenaarschap voor het resultaat. Men leert feedback effectief in te zetten om inzicht te verkrijgen en te leren. Teams worden agile en raken geïnspireerd.

De Keuzeknikker™

Vanaf 2011 leid ik professionals in training, coaching en advies op tot Keuzespecialist. 

Zij bekwamen zich in een revolutionaire methodiek die inzicht geeft in het onbewuste en de keuzes die we van daaruit maken. Blijvende transformatie is het gevolg. Hierbij maken zij gebruik van een 3-D model 'De KeuzeKnikker'. (in het Engels beschikbaar als de 'WisdomMarble') Vanaf 2017 deel ik deze kennis ook binnen organisaties.

Kenmerken van de Keuzeknikker™

Start met een kennismakingstraining Bewust Kiezen